GDPR:
Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o.
Pod hájom 1291/119
Tel. : 0907 874209,  0918 449967, 0915 886824

Aktuálne:

Zps Dubina, m.r.o. má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

COVID-19

Poďakovanie sponzorom

  • Lekáreň pod hájom Dubnica nad Váhom
  • Adient Slovakia, s.r.o.
  • Porsche Werkzeugbau, s.r.o.
  • O. Z. Inštitút pre otázky samosprávy
  • Asana, s.r.o.
  • PRIVATEX-PYRO, s.r.o.
  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  • p. Lukáč Vladimír

a ostatní anonymní darcovia